Представена публикация

СИНГАПУР - едната половина никога не се вижда!

Скъпи приятели, мина доста време от както съм в Сингапур. . . И аз като съветският журналисти и писател Владимир Цветов, който написа ...

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

Благодаря на всички, които ми повярваха!

Скъпи приятели,
за мене огромно удоволствие да чуя оценката на солистите, гостите и колегите, които уважиха двадесет и осмото издание на Лауретски дни "Катя Попова" в гр. Плевен. Имах щастието с моя екип да организирам форума тази година. Работихме много и приехме отговорността да организираме този фестивал, след като преди нас двадесет и седем пъти той е бил факт с небивал успех. Но за да не съм голословен и за да не се хваля сам себе си ви предлагам оценката на лауреатите, които участваха във фестивала чрез Албена Безовска, която е представлява БНР - нашият медиен партньор.

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Music/Classic/Pages/181012_katq_popova.aspx

Благодаря на всички, които бяха съпричастни на събитието!

Мартин Кърнолски
Директор на ХХVІІІ ММФ Лауреатски дни "Катя Попова"
www.katyapopova.org